Green Bank  
Приватним особам
 
Юридичним особам
 
Інформація про банк
 
Контактна інформація
Курси валют
21 вересня 2019
Купівля Продаж Курс НБУ
USD 0.000 0.000 0.0000
EUR 0.000 0.000 0.0000
RUR 0.000 0.000 0.0000
 

Публічне акціонерне товариство «Грін Банк» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Грін Банк» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 

Публічне акціонерне товариство «Грін Банк» (13550848)

повідомляє про скликання річних  загальних зборів акціонерів

26 березня 2013 року о 15-00

за адресою: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А

 

Порядок денний

1.Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2012 рік і визначення основних напрямків діяльності у 2013 році.

3.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Банку за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

4. Розгляд та затвердження звіту зовнішнього аудитора та фінансової звітності Банку за 2012 рік.

5. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора за 2012 рік.

6. Звіт про діяльність  Спостережної ради у 2012 році  та затвердження звіту Спостережної Ради.

7. Розподіл прибутку за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Грін Банк» (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

 

Період

2012

2011

Усього активів

200530

194368

Основні засоби

3051

3152

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

8

9

Сумарна дебіторська заборгованість

11001

22000

Грошові кошти та їх еквіваленти

4524

5826

Нерозподілений прибуток

242

95

Власний капітал

88800

68653

Статутний капітал

76650

56650

Довгострокові зобов’язання

17099

22077

Поточні зобов’язання

1399

2438

Чистий прибуток (збиток)

147

757

Середньорічна кількість акцій (шт.)

38325000

28325000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

129

128

 

 

 Початок реєстрації 26 березня 2013 року з 14-00 до 14-55 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 20 березня 2013 року.

Для реєстрації  акціонери  повинні  мати  при  собі  паспорт (документ, що  посвідчує особу) та ідентифікаційний код, представники акціонерів – паспорт  та  доручення оформлене згідно  з  чинним  законодавством.

Для ознайомлення з проектами документів звертатись в приймальню Банку (контактна особа  Крюкова І. В.).

Довідки  за  телефонами:  (044) 257- 43-23, (044) 257-03-03

 

 

Голова Правління                                                                                        Н.А. Пінчук

22 Лютого 2013ПАТ "Грін Банк"
Головний офіс
Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська 58
тел.: +38 044 539 00 22
Ваші запитання
Як Вас звуть
Ваш запит
Контактна інформація
CAPTCHA REF
Перевірочний код