Green Bank  
Приватним особам
 
Юридичним особам
 
Інформація про банк
 
Контактна інформація
Курси валют
26 січня 2020
Купівля Продаж Курс НБУ
USD 0.000 0.000 0.0000
EUR 0.000 0.000 0.0000
RUR 0.000 0.000 0.0000
 

Скликання річних загальних зборів акціонерів відбудеться 15.04.2014 року!

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Грін Банк» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 15 квітня 2014 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 10 в приміщенні Відділення №1 «Київська Регіональна Дирекція» ПАТ «Грін Банк»

 

Порядок денний:

1.     Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.     Обрання Голови та членів лічильної комісії.

3.     Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності у 2014 році.

4.     Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Банку за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5.     Розгляд та затвердження звіту зовнішнього аудитора та фінансової звітності Банку за 2013 рік.

6.     Затвердження заходів за результатами розгляду звіту зовнішнього аудитора за 2013 рік.

7.     Звіт про діяльність Спостережної ради у 2013 році  та затвердження звіту Спостережної Ради.

8.     Розподіл прибутку за 2013 рік.

9.     Затвердження Місії ПАТ «Грін Банк».

10.   Затвердження Положення «Про Правління ПАТ «Грін Банк».

11.   Затвердження Положення «Про Спостережну Раду ПАТ «Грін Банк».

12.   Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «Грін Банк».

13.   Звільнення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Грін Банк».

14.   Обрання членів Ревізійної комісії.

15.   Обрання Голови Ревізійної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Грін Банк» (тис.грн.)


Найменування показника


Період

2013

2012

Усього активів

566641

200530

Основні засоби

9758

3051

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

68

8

Сумарна дебіторська заборгованість

613

11001

Грошові кошти та їх еквіваленти

200776

4524

Нерозподілений прибуток

933

242

Власний капітал

89638

88800

Статутний капітал

76650

76650

Довгострокові зобов’язання

816

17099

Поточні зобов’язання

372130

1399

Чистий прибуток (збиток)

838

147

Середньорічна кількість акцій (шт.)

38325000

38325000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

128

129

 

Початок реєстрації: 15 квітня 2014 року з 14-00 до 14-55 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину  09 квітня 2014 року.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі  паспорт (документ, що посвідчує особу) та ідентифікаційний код, представники акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним  законодавством.

 

Для ознайомлення з проектами документів звертатись в приймальню Банку (контактна особа - Крюкова І. В.).

Довідки  за  телефонами:  (044) 425-11-86, (050) 388-48-23

12 Березня 201428 Січня 2014
24 Січня 2014
17 Січня 2014
27 Грудня 2013
26 Листопада 2013
15 Листопада 2013
01 Листопада 2013
01 Листопада 2013
24 Вересня 2013
22 Червня 2013

ПАТ "Грін Банк"
Головний офіс
Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 8/26
тел.: +38 044 539 00 22
Ваші запитання
Як Вас звуть
Ваш запит
Контактна інформація
CAPTCHA REF
Перевірочний код