Green Bank  
Приватним особам
 
Юридичним особам
 
Інформація про банк
 
Контактна інформація
Курси валют
24 липня 2019
Купівля Продаж Курс НБУ
USD 0.000 0.000 0.0000
EUR 0.000 0.000 0.0000
RUR 0.000 0.000 0.0000
 

Цінні папери

ПАТ «Грін Банк»  надає клієнтам повний перелік послуг на фондовому ринку України, а  також послуги з депозитарної діяльності

Як оператор фондового ринку банк ПАТ «Грін Банк» пропонує наступні види послуг:


1. Інвестиційна діяльність:

 • придбання цінних паперів у ході їх первинного розміщення на аукціонах, конкурсах, торгах на біржах та торговельно-інформаційних системах, безпосередньо в емітента в ході відкритої підписки на цінні папери;
 • інвестування коштів у нові проекти, формування інвестиційного портфеля та ефективне управління ним;
 • на договірній основі  ПАТ «Грін Банк» виступає співзасновником товариств та інших господарських об'єднань.

2. Комерційна діяльність:

 • купівля-продаж акцій, облігацій підприємств Україні, фондових деривативів;
 • продаж клієнту акцій або облігацій з портфеля  ПАТ «Грін Банк»;
 • операції прямого та зворотного РЕПО з використанням цінних паперів.

3. Комісійна діяльність:

 • купівля-продаж, обмін акцій, облігацій підприємств України за дорученням клієнта;
 • розробка і здійснення схем розрахунків та кредитування клієнтів за допомогою цінних паперів;
 • організація випуску боргових зобов'язань клієнта (андеррайтинг);
 • формування під замовлення клієнтів пакетів акцій вибраних емітентів;
 • забезпечення перереєстрації прав власності на цінні папери на основі договорів комісії або доручення.

4. Банківські операції з цінними паперами:

 • прийняття цінних паперів в заставу за кредитними та гарантійними операціями;
 • випуск депозитних сертифікатів, іменних та на пред'явника.

5. Операції у сфері вексельного обігу:

 • купівля-продаж, обмін векселів за дорученням клієнта;
 • організація схем взаємозаліків і платежів;
 • опротестування векселів;
 • облік векселів;
 • авалювання клієнтських векселів (включаючи податкові векселі);
 • доміціляція векселів;
 • прийом векселів на інкасо;
 • отримання платежу, акцепту за векселем;
 • передачі векселів проти платежу або акцепту;
 • надання послуг з відповідального зберігання цінних паперів.

 

ПАТ «Грін Банк» пропонує ефективно розмістити Ваші вільні грошові кошти на ринку цінних паперів: співпрацюючи з нашим Банком, Ви можете створити власний портфель цінних паперів, відчути себе біржовим гравцем або розважливим портфельним інвестором.

До ваших послуг  усі інструменти сучасного фондового ринку та найкращі фахівці нашого Банку за тел.: (044) 425-11-74.ПАТ «Грін Банк» має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
    - на здійснення комерційної і комісійної діяльності з випуску та обігу цінних паперів; 
    - на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи;
 
    - на здійснення діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування.


ПАТ «Грін Банк» є членом:
    - Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
    - Асоціації «Українські Фондові Торговці»

ПАТ "Грін Банк"
Головний офіс
Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська 58
тел.: +38 044 539 00 22
Ваші запитання
Як Вас звуть
Ваш запит
Контактна інформація
CAPTCHA REF
Перевірочний код