Green Bank  
Приватним особам
 
Юридичним особам
 
Інформація про банк
 
Контактна інформація
Курси валют
21 вересня 2019
Купівля Продаж Курс НБУ
USD 0.000 0.000 0.0000
EUR 0.000 0.000 0.0000
RUR 0.000 0.000 0.0000
 

Депозитарні послуги

ПАТ «Грін Банк» має:

- Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АЕ № 286604 від 10.10.2013 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України депозитарної діяльності депозитарної установи.

- Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АЕ № 286605 від 10.10.2013 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

Депозитарні послуги ПАТ «Грін Банк» надає клієнтам з 2002 року.

До послуг депонентів - повний спектр депозитарних послуг, знання, досвід і професіоналізм персоналу нашого Банку, а також банківське сховище, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення!  ПАТ «Грін Банк» здійснює комплексне обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів. Споживачами цих послуг можуть бути підприємства, організації та фізичні особи, які володіють цінними паперами або випускають їх.

Банк надає кваліфіковані послуги з обліку цінних паперів, випущених в бездокументарній формі або знерухомлених, а також по здійсненню операцій з ними (купівлі, продажу, обміну, спадкування тощо).

Комплекс високоякісних депозитарних послуг від ПАТ "Грін Банк":

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів;
 • знерухомлення та матеріалізація цінних паперів;
 • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • обслуговування інститутів спільного інвестування;
 • обслуговування недержавних пенсійних фондів;
 • обслуговування обігу державних цінних паперів;
 • облік обтяжених цінних паперів зобов'язаннями;
 • отримання і виплата доходів клієнтам за цінними паперами;
 • видача всіх необхідних звітів і виписок про стан і рух цінних паперів.


Основні переваги  ПАТ «Грін Банк» на ринку депозитарних послуг України:
 - індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 - комплексне обслуговування обігу цінних паперів;
 - швидке знерухомлення цінних паперів;
 - повна конфіденційність;
 - своєчасне підтвердження прав власності на цінні папери;
 - лояльні та виважені тарифи.

ПАТ "Грін Банк"
Головний офіс
Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська 58
тел.: +38 044 539 00 22
Ваші запитання
Як Вас звуть
Ваш запит
Контактна інформація
CAPTCHA REF
Перевірочний код